Skip to main content

Dat een stabiele werkomgeving belangrijk is, dat moeten we je niet vertellen. Maar wat is het effect van stabiliteit én hoe creëer je dit voor je medewerkers? Lees onze blogpost boordevol boeiende inzichten om er zelf mee aan de slag te gaan!

Wat is het effect van stabiliteit?

Een stabiele werkomgeving heeft verschillende positieve effecten voor je medewerkers. In eerste instantie zorgt het voor vertrouwen en een verbeterde werktevredenheid. Medewerkers voelen zich veiliger en meer gewaardeerd. Wat brengt dit mee? Tevreden werknemers, natuurlijk! Op zijn beurt zorgt dit voor een hogere mate van betrokkenheid en loyaliteit, en minder absenteïsme.

Tevreden medewerkers presteren ook beter. Hoe komt dit? Medewerkers hoeven niet bezig te zijn met afleidingen zoals veranderingen en onzekerheden. Met betere concentratie en efficiënter werken tot gevolg. Ook zijn de medewerkers minder geneigd om het bedrijf te verlaten. Als jij in een onzekere situatie zit op je werk, dan ga je twijfelen over je toekomst daar… En dat is maar logisch. Minder verloop van medewerkers zorgt ervoor dat er meer geld vrijkomt Zo kan je bijvoorbeeld investeren in het verder opleiden en trainen van huidige werknemers, extra teamactiviteiten, bedrijfsinfrastructuur, …

Hoe zit het met de samenwerking onder collega’s? Die verbetert ook. Laten we het even uitleggen. Stabiliteit bevordert een gevoel van vertrouwen en respect onder collega’s waardoor de wil verhoogt om je werk gewoon goed te doen. Dit komt de samenwerking en teamprestaties zeker ten goede!

Minder stress en meer zekerheid komen bovendien ten goede van de gezondheid van je medewerkers. Een stabiele werkomgeving kan stress verminderen en de algehele gezondheid en welzijn van medewerkers verbeteren. Dit leidt vaak tot minder stress en tot een lager ziekteverzuim.

Hoewel stabiliteit belangrijk is, is het ook van cruciaal belang dat medewerkers zich op hun gemak voelen. Als er een cultuur heerst van dat er fouten mogen gemaakt worden en er ideeën voorgesteld mogen worden, durven ze deze delen én berekende risico’s nemen. Een goede balans tussen stabiliteit en flexibiliteit creëert een vruchtbare omgeving voor bijvoorbeeld innovatie en creativiteit.

Hoe ga je met stabiliteit aan de slag?

We noemden zonet een hele hoop voordelen op. Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe realiseren we dit? Voordat we beginnen met enkele tips, vertellen we graag dat stabiliteit een middel is om deze zaken te creëren. Het is er mee beginnen en tijd in steken om het te implementeren. En altijd met gezond verstand!

Laten we je nu meenemen in enkele tips die zorgen voor meer stabiliteit in de werkomgeving.

Punt 1: Wat zijn de basisbehoeften van je medewerkers?

Om een stabiele werkomgeving te creëren, moeten we eerst weten wat de medewerkers begrijpen onder de term ‘stabiliteit’. De basisbehoeften van een individu op basis van werken kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën. Beginnen doen we met de basis aspecten. Dit omvat een stabiel inkomen, een veilige werkomgeving en toegang tot essentiële voorzieningen zoals voedsel en onderdak. Een stabiele baan is van vitaal belang om te voorzien in deze behoeften. Onthoud namelijk altijd dat je medewerkers vaak zelf een gezin te onderhouden hebben en dat dit aspect àltijd zal meespelen zonder dat je het zal zien.

Daarna is er ook nood aan sociale stabiliteit. Mensen hebben ook behoefte aan sociale verbondenheid en relaties op het werk. Een stabiele werkomgeving bevordert het gevoel van samenwerking. Het effect? Een gevoel van ondersteuning en waardering, zowel bij collega’s als leidinggevenden. En dat draagt op zijn beurt bij aan een gevoel van betrokkenheid op het werk.

Binnen de job zijn de meeste medewerkers op zoek naar stabiliteit van taken en verantwoordelijkheden. Werknemers werken over het algemeen beter én met meer plezier wanneer ze een duidelijk beeld hebben van hun taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Zorg ervoor dat deze zaken vastliggen. Zo weet je medewerker welke taak en rol hij op zich neemt. En je voelt het al aankomen, dat heeft positieve gevolgen. Medewerkers voelen zich competent en zelfzeker in wat er van hen wordt verwacht. Natuurlijk kan er met dit gestructureerde kader ook ruimte zijn voor creativiteit. Op die manier wordt een balans gecreëerd tussen duidelijkheid en flexibiliteit, wat essentieel is voor een productieve en bevredigende werkomgeving.

Als laatste hebben je medewerkers ook behoefte aan psychologische stabiliteit. Dit omvat het gevoel van controle en voorspelbaarheid in de werkomgeving. Medewerkers verlangen naar een gevoel van autonomie en invloed op hun werkprocessen en besluitvorming. Het effect van een stabiele werkomgeving is een gestructureerd klimaat van open communicatie waarin alle werknemers zich gehoord en gerespecteerd voelen.

Al deze basisbehoeften hebben een onderling verband met elkaar. Het is dus belangrijk om in bepaalde mate met al deze behoeften rekening te houden. Je hoeft natuurlijk niet elke medewerkers zo grondig te bestuderen. Het besef dat deze behoeften bestaan, is al een goed begin!

Punt 2: Hoe zit het met de toekomst van je nieuwe medewerkers?

Eens de fase van de aanwerving en contractondertekening is gebeurd, is het cruciaal dat je medewerkers op een goede manier vanaf de eerste dag goed begeleid worden.

Beginnen doe je met een sterke onboarding. Je medewerkers moeten zich eigenlijk onmiddellijk welkom voelen. Na de werkdag thuiskomen en kunnen zeggen “ik zit echt goed op m’n nieuwe job” voelt zoveel beter dan “ik weet niet waar ik beland ben”. Een ideale onboarding omvat vooraf eventueel een welkomstattentie, een welkomstprogramma, een heldere functiebeschrijving met duidelijke beschrijving van de doelstellingen en gewenste resultaten en een inwerkplan.

Eens je nieuwe medewerker ingewerkt is, is het belangrijk om perspectief te bieden. Wat zijn de mogelijkheden binnen het bedrijf? Hoe ziet de toekomst eruit? Waar kan je medewerker in groeien? Stel samen met je medewerkers een individueel ontwikkelingsplan op, moedig cross-training en jobrotatie aan en zorg via periodieke één op één gesprekken voor continue feedback over het functioneren van iemand in zijn job. Zo weten je medewerkers altijd waar ze staan en hoe ze het beter kunnen doen. En zo toon jij als leidinggevende dat je de verantwoordelijkheid opneemt om je medewerkers te ondersteunen in het goed en succesvol zijn binnen de afgesproken rol.

Je kan maar 1 keer een eerste goede indruk maken; First time right 🙂

Punt 3: Het belang van communicatie

Communicatie is key. Dat is in elke relatie zo. Cliché, maar wel de harde waarheid. Het vormt een essentiële pijler voor het creëren van stabiliteit binnen een organisatie. Het bevordert vertrouwen, vermindert onzekerheid en versterkt de band tussen teamleden.

Door open en transparant te communiceren over vooropgestelde doelen, verwachtingen, uitdagingen en successen, kunnen misverstanden worden voorkomen en kunnen problemen tijdig worden aangepakt. Bovendien moedigt een cultuur van effectieve communicatie medewerkers aan om hun stem te laten horen, ideeën te delen en zich gehoord te voelen, wat uiteindelijk de algehele samenwerking en prestaties ten goede komt.

Bovendien zorgt communicatie voor een proactieve en constructieve omgeving. Hierin helpen medewerkers elkaar vooruit op een positieve manier. En dit zorgt dan weer voor een verhoging van productie. Win-win? Uiteraard!

Je medewerkers moeten moed tonen. Ze moeten durven benoemen waar de problemen liggen en hoe ze dat gaan aanpakken. Door op deze proactieve manier met elkaar te communiceren, nemen anderen het werk sneller van jou aan. Onder de medewerkers is dat ook zo. Ze nemen liever werk van elkaar aan als ze allemaal open durven communiceren. Wel altijd met respect en op een manier dat iedereen in zijn waarde gelaten wordt, uiteraard!

Een team bestaat meestal niet uit allemaal mensen met dezelfde mindset. En dat is maar goed ook! Als ze de verschillen durven benoemen, tillen ze elkaar naar hogere niveaus en kan je daar ook naar handelen. Je hoort het al: meer werkplezier, meer vertrouwen in elkaar enzovoort.

Punt 4: De moraal van je medewerkers

Een goede sfeer en samenwerking zorgt voor betere resultaten. Wie zich goed in z’n vel voelt, gaat dit automatisch ook uitstralen. Komt je medewerker in contact met een klant? Dan zal dat positief gevoel ook spontaan zo overgebracht worden. Een stabiele werkomgeving zorgt voor een betere moraal, en omgekeerd! Zijn de medewerkers tevreden met het team en de leidinggevende? Dan geeft dit in zekere mate ook een stabiele basis én zorgt het voor meer goesting en ambitie.

Punt 5: Let’s throw a party!

Als laatste punt vinden wij het belangrijk dat we klinken op successen. Hebben je medewerkers samen hun resultaat gehaald? Klink er dan ook samen op! Dit schept vertrouwen en zorgt voor een stabiele basis. Hoe klein je succes ook is, zeg er “santé” tegen!

Stabiliteit in een notendop

Nu weet je in grote lijnen hoe je stabiliteit biedt voor je medewerkers en welke effecten dit veroorzaakt. Ben je er nu klaar voor om stabiliteit verder uit te bouwen in je organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons en download hier onze 5 onboarding tips! Zo kan je alvast aan de slag met dat onderdeel van stabiliteit.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte

Volg je ons al op LinkedIn of op Facebook?